ห้องซ้อมดนตรีขนาดอลังการ อุปกรณ์ระดับเทพ เปิดให้นักดนตรีอาชีพได้ซ้อมฟรี 5 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่
https://www.facebook.com/jacksheathailand

จองก่อนได้ก่อนนะคะ