ตามหัวข้อเลยครับ ผมต่อจากช่องaux3ใช้เสียงฉาบตัวเดียวกัน ขนาดเดียวกัน แต่เสียงออกมาค่อนข้างเบาและไม่เหมือนกันเลยครับ